Diggi kalyan ji dibujo - Potkal jsem ji na instagramu - 5

Potkal jsem ji na instagramu - 5 - Diggi kalyan ji dibujo

Potkal jsem ji na instagramu - 5 1

Byl jsem ve čtvrt233m ročn237ku na středn237 škole kde byla moc kr225sn225 učitelka angličtiny měli jsme j237 už od prv225ku v237dal jsem j237 několikr225t t253dne a nebudu lh225t že se.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 2

Tony municipal waste pro mě je obscene extreme jeden z nejotevřenějš237ch a nejz225bavnějš237ch festivalů kter253ch jsem se kdy z250častnil 218sil237 kter233 čurby investoval aby narval lidem extr233mn237 muziku do ksichtu bez toho aby se vyvyšoval byl negativn237 či př237liš tlačil na pilu je vskutku inspirativn237.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 3

V životě jsem potkal velkou spoustu lid237 z toho velk233ho množstv237 je docela m225lo se kter253mi mohu hovořit bez z225bran a bez studu že na sebe vybal237m že něco neum237m nezvl225d225m že mi něco nejde a neboj237m se otevř237t i velmi osobn237 rovinu prostě ti důvěřuji.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 4

na entomologick233 burze v otrokovicich jsem potkal pražsk233ho entomologa jana kobyl225ka kter253 tam měl v253stavku sv253ch obrazů jeho kresby a obrazy jsem již znal jako naprosto věrn233 vyobrazen237 našich i cizikrajn253ch brouků a jak233hokoliv hmyzu se kter253m přišel do styků.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 5

Rychl253 holky 250lovky i promarněn233 př237ležitosti prohl233dněte si holky ženy slečny d237vky kter233 se dosud objevily v r225mci rychl253ch prachů.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 6

Co je nejdůležitějš237m m237stem na z225mku no přece kuchyně a v t233 v mokr233 lhotě pr225vě teď kr225sně von237 kol225če a někdo už narazil i bečku s pivem.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 7

Brnknicz texty p237sn237 s akordy v237tejte na serveru brnknicz datab225zi kytarov253ch akordů a tabů společně s doprovodn253mi texty p237sn237.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 8

Jednu dobu jsem doj237žděl na vaše lekce z moravy dnes to bude tuš237m rok co jsem přijel naposledy a chtěl jsem v225m dodatečně poděkovat protože dosažen233 v253sledky kter233 na sobě po pouh253ch šesti lekc237ch teď s ročn237m odstupem hodnot237m mi připadaj237 až neuvěřiteln233.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 9

No kl225rka je ve druh233 tady je to co jsem našla na netu kos přiletěl kos ke krm237tku posadil se na vyhl237dku rozhl237žel se kolem sebe koukal kde to m233ně zebe.

Potkal jsem ji na instagramu - 5 10